Định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD | Tải File Excel và PDF

 31950  01.06.2021

1. Định mức xây dựng file excel

download định mức xây dựng cơ bản mới nhất

2. Định mức xây dựng là gì?

định mức xây dựng là gì

 • Định mức xây dựng (tiếng Anh là Construction Norm) là quy định về mức độ hao phí cần thiết của vật liệu, máy móc và nhân công để hoàn thành một khối lượng công việc cụ thể trong xây dựng. Nhằm thúc đẩy, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý của nhà nước và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Giúp cho các chủ đầu tư dễ dàng xác định được tổng giá trị đầu tư xây dựng, dự toán xây dựng và quản lý chi phí đầu tư hợp lý.
 • Đây là điều cơ bản mà kỹ sư xây dựng nào cũng cần phải biết.

2.1. Định mức kinh tế kỹ thuật

Định mức kinh tế kỹ thuật là cơ sở để chúng ta quản lý chi phí khi đầu tư xây dựng. Được áp dụng để phục vụ sản xuất, thi công, lập dự toán. Bao gồm định mức cơ sở và định mức dự toán xây dựng.

 • Định mức cơ sở: gồm định mức sử dụng vật liệu, lao động, năng suất máy và thiết bị thi công.
 • Định mức dự toán xây dựng: là mức hao phí về vật liệu, nhân công, máy móc và thiết bị thi công phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công cụ thể để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc xây dựng cụ thể.
 • Định mức vật tư trong xây dựng: là mức hao phí của từng loại vật liệu để tạo một đơn vị khối lượng trong công tác xây lắp.

2.2. Định mức chi phí (định mức tỉ lệ)

 • Định mức chi phí là cơ sở để xác định đơn giá xây dựng, dự toán chi phí của một số loại công việc trong đầu tư xây dựng gồm chi phí quản lí dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí chung, thu nhập trước thuế, các hạng mục chung và một số công việc, chi phí khác.
 • Định mức chi phí bao gồm định mức tính bằng tỉ lệ phần trăm (%) và định mức tính bằng giá trị.

3. Định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD được ban hành ngày 31/08/2021 và có hiệu lực kể từ ngày 15/10/2021 thay thế cho các thông tư sau:

 • Thông tư 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành định mức xây dựng;
 • Thông tư 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;
 • Phụ lục số II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/07/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi và bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Xem thêm về Định mức 1776 kèm file excel download (full)

3.1. Các căn cứ ban hành

 • Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;
 • Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;
 • Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
 • Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
 • Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Kinh tế xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng;

Xem thêm về cách xách định mật độ xây dựng mới nhất

3.2. Đối tượng áp dụng

 • Các tổ chức cá nhân có liên quan đến xác định và quản lý chi phí của các dự án đầu tư xây dựng theo quy định của Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm thi hành thông tư này.

3.2. 08 loại định mức xây dựng

 • Định mức dự toán khảo sát xây dựng công trình tại Phụ lục I;
 • Định mức dự toán xây dựng công trình tại Phụ lục II;
 • Định mức dự toán lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tại Phụ lục III;
 • Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tại Phụ lục IV;
 • Định mức dự toán thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tại Phụ lục V;
 • Định mức dự toán sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tại Phụ lục VI;
 • Định mức sử dụng vật liệu xây dựng tại Phụ lục VII;
 • Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng tại Phụ lục VIII.

Xem thêm về 50 mẫu hợp đồng xây dựng nhà ở năm 2021

4. Tải file PDF Định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

download định mức xây dựng Thông tư 12/2021/TT-BXD

5. Liên hệ Phuc Khang Group để biết thêm Định mức xây dựng

Nếu thấy bài viết hữu ích xin quý vị chia sẻ, cần tra định mức xây dựng xin liên hệ với Phuc Khang Group qua hotline: 0901 929 118 để được các Kỹ Sư và Kiến Trúc Sư của chúng tôi tư vấn. Tìm hiểu sâu hơn về định mức xây dựng hoặc các vấn đề khác.

liên hệ định mức xây dựng phuc khang group

Avatar of Đàm Kiến Thịnh
Tôi là Đàm Kiến Thịnh, tốt nghiệp kỹ sư trường Đại Học Bách Khoa. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành PHUC KHANG GROUP