Giấy phép xây dựng nhà ở | Hồ sơ, thủ tục, lệ phí năm 2023

 1043  29.04.2021

Trước khi thi công xin giấy phép xây dựng là việc làm đầu tiên của chủ nhà. Chủ đầu tư cần nắm rõ thành phần hồ sơ, thủ tục xin giấy phép xây dựng mới nhất được công ty xây dựng Phuc Khang Group cập nhật rất chi tiết trong bài viết này:

thủ tục xin giấy phép xây dựng

1. Giấy phép xây dựng là gì?

Giấy phép xây dựng (tiếng Anh gọi là Construction permit) là loại giấy phép được cấp bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận việc cá nhân hay tổ chức được phép xây dựng công trình theo phạm vi được cấp phép. Là cơ sở pháp lý để xác định việc xây dựng đúng quy hoạch hay không. Theo wikipedia.

Xem thêm về Định mức 1776 kèm file excel download (full)

2. Trường hợp được miễn giấy phép xây dựng

Các trường hợp miễn cấp giấy phép xây dựng

 • Theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 • Nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (trường hợp này phải thông báo thời điểm khởi công).
 • Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô dưới 07 tầng và thuộc khu vực không có quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ tại miền núi, hải đảo thuộc khu vực không có quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng.

3. Trường hợp phải có giấy phép xây dựng

 • Theo Điều 89 Luật Xây dựng 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 30 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020 số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
 • Nhà ở riêng lẻ tại khu vực đô thị, trừ trường hợp nhà ở riêng lẻ có quy mô dưới 07 tầng thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án đầu tư xây dựng nhà ở có quy hoạch chi tiết 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô dưới 07 tầng nhưng thuộc khu vực có quy hoạch xây dựng khu chức năng hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn nhưng được xây dựng trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa.
 • Nhà ở riêng lẻ tại khu vực nông thôn có quy mô từ 07 tầng trở lên.

4. Hồ sơ xin giấy phép xây dựng bao gồm

Hồ sơ xin giấy phép xây dựng nhà ở

Theo Điều 46 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định, chủ đầu tư cần chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép xây dựng nhà ở gồm các giấy tờ như sau:

 • Số lượng hồ sơ: 02 Bộ
 • Thành phần hồ sơ xin phép xây dựng nhà ở đô thị bao gồm:
  • Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu do UBND Quận cấp.
  • Bản sao giấy chứng minh quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất để xin giấy phép xây dựng.
  • Bản sao hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thi công được phê duyệt, mỗi bộ bao gồm:
   • Bản vẽ mặt bằng công trình trên lô đất có tỷ lệ 1/50 – 1/500 (có sơ đồ vị trí công trình kèm theo).
   • Bản vẽ mặt bằng, mặt đứng và mặt cắt của công trình tỷ lệ 1/50 – 1/200.
   • Bản vẽ mặt bằng và mặt cắt móng tỷ lệ 1/50 – 1/200, kèm theo sơ đồ đấu nối hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp điện – nước tỷ lệ 1/50 – 1/200.
   • Đối với công trình có tầng hầm, thì bổ sung bản sao văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ nhà đảm bảo an toàn cho công trình và các công trình lân cận.
   • Đối với công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ nhà bảo đảm an toàn đối với các công trình liền kề (mẫu do UBND Phường cấp).

5. Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở

Thủ tục xin giấy phép xây dựng nhà ở đô thị

Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại UBND cấp Quận – Huyện (nơi công trình thi công).

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra hồ sơ xin giấy phép xây dựng.
 • Nếu hồ sơ đầy đủ và đúng quy định thì bộ phận tiếp nhận sẽ trao giấy hẹn (biên nhận) cho người chủ nhà.
 • Nếu hồ sơ xin giấy phép xây dựng chưa đầy đủ hoặc không đúng quy định thì bộ phận tiếp nhận sẽ hướng dẫn chủ nhà hoàn thiện hồ sơ.

Bước 3. Xử lý yêu cầu

 • Bộ phận thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng sẽ tổ chức kiểm tra thẩm định hồ sơ, nếu thiếu sẽ thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung. Xử lý hồ sơ xin giấy phép xây dựng trong vòng 07 ngày làm việc.

Bước 4. Trả kết quả

 • Không quá 15 ngày tính từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ xin giấy phép xây dựng hợp lệ. Chủ đầu tư lên nhận giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế có đóng dấu đỏ của cơ quan cấp giấy phép.
 • Trường hợp đến thời hạn ghi trên giấy hẹn nhưng cần phải xem xét thêm, thì bộ phận thụ lý cấp giấy phép xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư biết lý do, đồng thời báo cáo cho bộ phận quản lý trực tiếp xem xét để chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn.

Tìm hiểu thêm về mật độ xây dựng để chủ động trong việc xin giấy phép xây dựng

6. Lệ phí xin giấy phép xây dựng nhà ở

 • Lệ phí cấp giấy phép xây dựng Căn cứ khoản 6 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC
 • Nếu ở Thành Phố Hồ Chí Minh chi phí xin giấy phép xây dựng sẽ là:
  • Đối với nhà ở riêng lẻ: 75.000 đồng
  • Đối với công trình khác: 150.000 đồng
  • Gia hạn giấy phép xây dựng, cấp lại, điều chỉnh: 15.000 đồng

7. Các mức phạt khi không có giấy phép xây dựng

 • Căn cứ khoản 5 Điều 15 Nghị định 139/2017/NĐ-CP, trường hợp phải có giấy phép nhưng không có giấy phép xây dựng sẽ bị xử phạt hành chính như sau:
 • (1) Phạt tiền từ 10 – 20 triệu đồng đối với trường hợp nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử – văn hóa hoặc xây dựng công trình khác không thuộc trường hợp (2).
 • (2) Phạt tiền từ 20 – 30 triệu đồng đối với trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ tại đô thị.
 • Ngoài việc bị phạt tiền thì tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải dừng thi công và có thời hạn 60 ngày kể từ ngày lập biên bản để thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép xây dựng, nếu quá thời hạn 60 ngày mà không xuất trình được giấy phép xây dựng thì bị áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ.

8. Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

⇒ Tải mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng: Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________________________

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)

Kính gửi: ……………………………………………………..

 1. Tên chủ đầu tư: …………………………………………………………………………………………

– Người đại diện: ……………………………………….Chức vụ: …………………………………

– Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

– Số nhà: …………….. Đường ………………..Phường (xã) ……………………………………

– Tỉnh, thành phố: …………………………………………………………………………………………

– Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………………..

 1. Địa điểm xây dựng: …………………………………………………………………………………

– Lô đất số:………………………………………..Diện tích …………………………………… m2.

– Tại: ………………………………………………… Đường: …………………………………………

– Phường (xã) ……………………………………Quận (huyện) ……………………………….

– Tỉnh, thành phố: ……………………………………………………………………………………..

– Nguồn gốc đất: ………………………………………………………………………………..

 1. Nội dung xin phép: ……………………………………………………………………………….

– Loại công trình: ………………………………………….Cấp công trình: …………………..

– Diện tích xây dựng tầng 1: …………………………………………………………………..m2.

– Tổng diện tích sàn: ………………………………………………………………………………m2.

– Chiều cao công trình: …………………………………………………………………………..m.

– Số tầng: ……………………………………………………………………………………………………

 1. Đơn vị hoặc người thiết kế: …………………………………………………………………

– Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

– Điện thoại: ………………………………………………………………………………………………….

 1. Tổ chức, cá nhân thẩm định thiết kế (nếu có): …………………………………….

– Địa chỉ: …………………………………………………. Điện thoại: ……………………………….

– Giấy phép hành nghề số (nếu có): ………………………..cấp ngày …………………

 1. Phương án phá dỡ, di dời (nếu có): ………………………………………………………
 2. Dự kiến thời gian hoàn thành công trình: …………………. tháng.
 3. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

……… ngày ……… tháng ……… năm ………

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

9. Phuc Khang Group hỗ trợ thủ tục xin giấy phép xây dựng

 • Sau khi ký hợp đồng thiết kế chúng tôi sẽ tiến hành vẽ bản vẽ xin phép xây dựng và hỗ trợ toàn bộ thủ tục để xin được giấy phép xây dựng cho quý gia chủ.
 • Nếu quý vị có thắc mắc cần tư vấn chi tiết hơn xin liên hệ với Phuc Khang Group qua hotline: 0901 929 118 để được các Kiến Trúc Sư tư vấn chuyên sâu hơn.
Avatar of Đàm Kiến Thịnh
Tôi là Đàm Kiến Thịnh, tốt nghiệp kỹ sư trường Đại Học Bách Khoa. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành PHUC KHANG GROUP