Đàm Kiến Thịnh Founder & CEO | Phuc Khang Group

Đàm Kiến Thịnh Founder & CEO | Phuc Khang Group

CEO Đàm Kiến Thịnh hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại đang điều hành PHUC KHANG GROUP

XEM CHI TIẾT  234  28.10.2021
Nguyễn Văn Thân – Kỹ sư xây dựng | Phuc Khang Group

Nguyễn Văn Thân – Kỹ sư xây dựng | Phuc Khang Group

Ông Nguyễn Văn Thân đóng vai trò trong việc giám sát kỹ thuật thi công tại Thành Phố Hồ Chí Minh của PHUC KHANG GROUP.

XEM CHI TIẾT  20  21.10.2021
Nguyễn Hoàng Anh Vũ – Trưởng phòng Marketing | Phuc Khang Group

Nguyễn Hoàng Anh Vũ – Trưởng phòng Marketing | Phuc Khang Group

Nguyễn Hoàng Anh Vũ hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành bộ phận Marketing tại Thành Phố Hồ Chí Minh của PHUC KHANG GROUP.

XEM CHI TIẾT  25  21.10.2021