Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nghị định 15/2021/NĐ-CP

 389  03.06.2021

1. Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là gì

 • Ngày 03/03/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định thông tin về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, thay thế Nghị định 59/2015/NĐ-CP, Nghị định 42/2017/ NĐ-CP; điều 1, điều 4, từ phụ lục I-IX của Nghị định 100/2018/NĐ-CP.
 • Nghị định số 15 / 2021 / NĐ-CP ghi rõ, khi quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình kiến trúc cần có phương án kỹ thuật và phương án quản lý nhằm dùng hữu hiệu năng lượng, tiết kiệm tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi trường.
 • Nhà nước khuyến khích xây dựng, phát triển, chứng thực công trình kiến trúc hữu hiệu năng lượng, công trình kiến trúc tiết kiệm tài nguyên, công trình kiến trúc xanh.
 • Khuyến khích dùng cho các mô hình công trình kiến trúc (sau đây gọi một cách ngắn gọn là BIM), hướng giải quyết kỹ thuật số trong vận hành xây dựng và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Người lựa chọn đầu tư lựa chọn việc sử dụng BIM, phương án công nghệ số trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Công ty xây dựng Phúc Khang  xin chia sẻ đến quý vị file Word: Hướng dẫn về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

2. Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là gì?

 • Là quá trình tổng thể từ việc: lập kế hoạch, thẩm định dự án, theo dõi kiểm soát, thiết kế và thi công công trình, điều hành mọi thành phần trong dự án để đạt kết quả.

Xem thêm về định mức 1776 & kèm file Excel download

3. Các giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3 giai đoạn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

3.1. Giai đoạn hình thành và phát triển của dự án

 • Tổ chức lập, giám định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu tính khả thi.
 • Đánh giá và xác định độ hiệu quả dự án và tổng mức đầu tư dự án.
 • Lên giải pháp bồi thường, chuẩn bị mặt bằng.
 • Xây dựng và biên soạn toàn bộ công tác của công việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo từng giai đoạn.

3.2. Giai đoạn thi công xây dựng công trình

 • Thực hành việc giao đất hoặc mướn đất (nếu có), chuẩn bị mặt bằng và rà phá bom mìn (nếu có).
 • Thăm dò và khảo sát: lập, thẩm định, thông qua thiết kế, dự toán xây dựng, cấp phép xây dựng.
 • Tổ chức quyết định nhà thầu và ký hợp đồng xây dựng, thi công xây dựng công trình kiến trúc, giám sát xây dựng.
 • Tạm ứng, chi trả khối lượng hoàn thành, nghiệm thu công trình xây dựng thực hiện xong, giao lại công trình kiến trúc hoàn thành và đưa vào sử dùng.

3.3. Giai đoạn kết thúc xây dựng và đưa vào khai thác

 • Thẩm định và kiểm tra bàn giao công trình kiến trúc.
 • Quyết toán hợp đồng, bảo hành, bảo trì và bảo hiểm công trình.

4. Quy định khi áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài trong quản lý dự án đầu tư xây dựng

tiêu chuẩn nước ngoài quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Nghị định 15/2021/NĐ-CP nhấn mạnh quy tắc về áp dụng tiêu chuẩn quốc tế, quy chuẩn khu vực, quy chuẩn nước ngoài (gọi chung là tiêu chí nước ngoài), quy chuẩn cơ bản, chất liệu và kỹ thuật mới trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Căn cứ vào đó, việc quyết định, áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn cơ bản phải chấp hành các quy định của luật xây dựng và điều khoản của luật pháp khác có ảnh hưởng.
 • Tình huống áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài, trong thuyết minh xây dựng xây dựng hoặc hướng dẫn kỹ thuật (nếu có), cần có đánh giá chi tiết về tính thích đáng, đồng nhất và sự chấp hành với tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam và ngoại lệ sử dụng các tiêu chí nước ngoài đã được công nhận và sử dụng phổ biến.
 • Lúc áp dụng tiêu chuẩn tiền đề thì cần có thuyết minh về sự chấp hành các tiêu chuẩn kỹ thuật đất nước và tính thích đáng, đồng nhất với các tiêu chí có ảnh hưởng. Việc báo cáo các quy chuẩn tiền đề phải chấp hành gắt gao các quy tắc, cách được quy chế tại các pháp luật khác có liên quan.
 • Việc dùng chất liệu, kỹ thuật mới lần đầu tiên được dùng cho phải chấp hành tiêu chuẩn kỹ thuật đất nước Việt Nam, tương thích với các tiêu chí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, cam kết tính khả thi, sự vững bền, an toàn và hữu hiệu.

5. BIM trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là gì?

hệ thống bim quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • BIM (building information modeling) là tiến trình xây dựng đồng thời áp dụng cấu trúc dữ liệu trong các giai đoạn xây dựng, thiết kế và vận hành. Khi tìm hiểu về BIM đại đa số mọi người tưởng chừng đơn giản nó là một kết quả phần mềm, thực tế kỹ thuật BIM không thu nhỏ trong lĩnh vực mô tả xây dựng kiến trúc hay việc định hình nên một cấu trúc 3 chiều thể hiện phối cảnh của công trình kiến trúc kể từ khi công trình kiến trúc đã được xây dựng xong.
 • BIM không đơn giản chỉ là một cấu trúc 3D. BIM là hành trình tạo lập đồng thời áp dụng cấu trúc kỹ thuật số cho công tác thiết kế, xây dựng, vận hành dự án. Phần mềm đơn giản chỉ là cơ cấu để hành trình BIM được thi hành. BIM chứa đựng các thay đổi mang tính cách mạng trong việc báo tin của khối kiến trúc được làm ra, trình bày, và hạ hồi được ứng dụng trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
 • Do hợp nhất được thông tin từ toàn bộ các quan điểm của tiến trình xây dựng công trình kiến trúc nên BIM nhiều khả năng làm gia tăng hữu hiệu dùng và tính có sẵn của các dữ liệu này lên gấp nhiều lần.
 • Các mẫu xây dựng này gồm sự phối hợp giữa cấu trúc khôn ngoan 2D và 3D trước đó dùng để lên bản vẽ xây dựng công trình kiến trúc, với các điều ngoại vi như vị trí địa lý và điều kiện thực tiễn ở vùng đất, cho đến thông tin ảo của công trình kiến trúc phân phối nguồn cho mọi dữ liệu phục sự việc xây dựng công trình kiến trúc.
 • ‘’Sự thông minh’’ được đưa vào vật thể gồm có trị giá biến đồ họa xác nhận trước và dữ liệu phi đồ họa, bổ sung cho kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng cơ – điện – nước, và nhà thầu khả năng trình diễn hình học và mối liên hệ giữa các điểm công trình kiến trúc ảnh hưởng.
 • Dữ liệu này lúc đem vào chuỗi thông tin tích hợp sẽ được thay đổi vào toàn thể các bản vẽ xây dựng và danh mục trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Lúc dự án có một biến đổi được thông qua và tích hợp vào cấu trúc sự việc của BIM, toàn bộ các góc nhìn đồ họa (cấu trúc, kiến trúc, chi tiết, và các bản vẽ kết cấu khác) và các dữ liệu phi đồ họa như hồ sơ thông tin về kiến trúc và các danh mục sẽ tự động phản hồi và đổi mới những thay đổi đó.

6. Cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Nghị định hướng dẫn quy chế đối với dự án dùng vốn đầu tư công, người lựa chọn đầu tư chọn lựa cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại khoản 2 Điều 62 của luật xây dựng năm 2014 được sửa đổi, thêm vào tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62 / 2020 / QH14.
 • Rõ ràng, người lựa chọn đầu tư lựa chọn sử dụng cách thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại khu vực (Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực) trên căn cứ chất lượng, mức độ tiến triển thực hành các dự án cùng một chuyên ngành, cùng một hướng tuyến, trong một khu hành chính hoặc theo đề nghị của nhà hỗ trợ vốn.
 • Trong tình huống không sử dụng cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của pháp luật nêu trên, người quyết định đầu tư lựa chọn sử dụng cách thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình một dự án hoặc chủ dự án tổ chức thực hành quản lý dự án hoặc thuê tư vấn quản lý dự án xây dựng.
 • Còn đối với dự án dùng vốn ngân sách ngoài đầu tư công hoặc vốn khác, người quyết định đầu tư lựa chọn cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được quy tắc tại khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, thêm vào tại khoản 19 Điều 1 của Luật số 62 / 2020 / QH14, hợp với kêu gọi quản lý và điều kiện rỏ ràng của dự án xây dựng.
 • Đối với dự án dùng vốn ODA, vốn vay với lãi suất thấp của nhà hỗ trợ nước ngoài, cách thức bộ máy quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình được dùng cho căn cứ quy định của điều ước quốc tế về oda hoặc thương lượng với nhà hỗ trợ.
 • Tình huống điều ước quốc tế về ODA hoặc thương lượng với nhà hỗ trợ bất quy tắc chi tiết thì cách thức bộ máy quản lý dự án được thực hành căn cứ quy định của văn bản hướng dẫn này.
 • Đối với dự án PPP, cách thức quản lý dự án được làm theo quy tắc tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 19 điều 1 Luật số 62 / 2020 / QH14 hợp với các yêu cầu quản lý, điều kiện chi tiết của dự án và đàm phán tại giao kèo dự án.

Xem thêm về định mức xây dựng nhất & kèm file Excel download

7. 05 thay đổi chính về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

5 thay đổi trong quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

7.1. Về cách thức quản lý dự án – buông thả thế độc quyền của Ban?

 • Đối với dự án dùng vốn đầu tư công, người quyết định đầu tư lựa chọn sử dụng cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại khu vực.
 • Tình huống không sử dụng Ban, người lựa chọn đầu tư lựa chọn các cách thức quản lý dự án còn lại. Có nghĩa là sự ngoại lệ, chứ không hẳn là ép buộc?

7.2. Yêu cầu về năng của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Khi sử dụng cách thức quản lý dự án là Ban chuyên ngành / khu. Đối với Ban, vẫn không đề nghị lãnh đạo Ban cần có giấy chứng nhận hành nghề, loại trừ lãnh đạo Ban thi hành tác dụng lãnh đạo quản lý dự án để làm nhiệm vụ quản lý đối với từng dự án rỏ ràng.
 • Không những thế, lúc sử dụng cách thức quản lý dự án này, văn bản hướng dẫn chỉ rõ cá nhân đảm đương các phạm trù chuyên ngành cần có giấy chứng nhận hành nghề về định giá và giám sát, không nói chung chung là có giấy chứng nhận hành nghề thỏa đáng như các quy định cũ.

7.3. Yêu cầu về năng của Chủ đầu tư khi tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Khi áp dụng vào cách thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình là chủ dự án tổ chức làm quản lý dự án, điều kiện khả năng làm việc đã được đặt điều kiện rõ ràng hơn, cá nhân giữ chức danh lãnh đạo quản lý dự án cần có giấy chứng nhận hành nghề quản lý dự án (giống quy định của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại khu vực), trừ tình huống dự án chỉ lập kể lại kinh tế – kỹ thuật.
 • Đặt điều kiện rõ ràng, không mơ hồ như các thủ tục tiền nhiệm là đáp ứng được điều kiện, khả năng làm việc.

7.4. Minh bạch lựa chọn đơn vị tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

 • Khi thuê tư vấn quản lý dự án, văn bản hướng dẫn đã nhấn mạnh chủ dự án lúc chọn lựa tổ chức tham vấn quản lý dự án, phải chấp hành pháp luật đấu thầu (cần có lộ trình, đấu thầu / chỉ định thầu, …) chứ không phải là việc nội bộ của chủ dự án như sự chỉ định trong các thủ tục tiền nhiệm.

7.5. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án

 • Sự khác biệt lớn nhất là thủ tục về Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án.
 • Cách thức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án không phải là sân chơi riêng của các riêng các dự nhóm a có khối kiến trúc cấp đặc biệt, dự án áp dụng kỹ thuật cao nữa.
 • Chủ dự án hình thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án để trực tiếp lãnh đạo một hoặc nhiều dự án thuộc thẩm quyền quản lý.
 • Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án có con dấu, tài khoản, làm nhiệm vụ, quyền hạn theo ủy quyền của chủ dự án.
 • Một điều quan trọng, Nghị định này quy định rằng Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại wikipedia một dự án chỉ là đơn vị trực thuộc chủ dự án, có quyền dùng con dấu riêng chứ không phải là tổ chức công danh trực thuộc chủ dự án, có cương vị pháp nhân không phụ thuộc như quy chế cũ.
Avatar of Đàm Kiến Thịnh
Tôi là Đàm Kiến Thịnh, tốt nghiệp kỹ sư trường Đại Học Bách Khoa. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành PHUC KHANG GROUP