TẤT NIÊN PHUC KHANG GROUP NĂM 2020

TẤT NIÊN PHUC KHANG GROUP NĂM 2020

Tất niên là dịp mà các anh chị em công ty từ các văn phòng khác nhau được hội họp xum vầy cùng nhau. Cùng nhau hàn huyên những vui buồn đã trải qua của một năm cũ. Nhưng tất cả đều chung lòng sát cánh bên mái nhà Phuc Khang Group.

XEM CHI TIẾT  74  02.07.2021