Tất niên Phuc Khang Group năm 2020

 83  02.07.2021

Tất niên là dịp mà các anh chị em công ty từ các văn phòng khác nhau được hội họp xum vầy cùng nhau. Cùng nhau hàn huyên những vui buồn đã trải qua của một năm cũ. Nhưng tất cả đều chung lòng sát cánh bên mái nhà Phuc Khang Group.

tat nien 2020 phuckhanggroup1
tat nien 2020 phuckhanggroup2
tat nien 2020 phuckhanggroup3
tat nien 2020 phuckhanggroup12
tat nien 2020 phuckhanggroup10
tat nien 2020 phuckhanggroup4
tat nien 2020 phuckhanggroup8
tat nien 2020 phuckhanggroup6
tat nien 2020 phuckhanggroup5
tat nien 2020 phuckhanggroup22
tat nien 2020 phuckhanggroup11
tat nien 2020 phuckhanggroup24
tat nien 2020 phuckhanggroup13
tat nien 2020 phuckhanggroup7
tat nien 2020 phuckhanggroup21
tat nien 2020 phuckhanggroup20
tat nien 2020 phuckhanggroup15
tat nien 2020 phuckhanggroup23
tat nien 2020 phuckhanggroup19
tat nien 2020 phuckhanggroup16
tat nien 2020 phuckhanggroup25
tat nien 2020 phuckhanggroup14
tat nien 2020 phuckhanggroup18
tat nien 2020 phuckhanggroup17
tat-nien-2020-phuckhanggroup1
tat-nien-2020-phuckhanggroup2
tat-nien-2020-phuckhanggroup3
tat-nien-2020-phuckhanggroup12
tat-nien-2020-phuckhanggroup10
tat-nien-2020-phuckhanggroup4
tat-nien-2020-phuckhanggroup8
tat-nien-2020-phuckhanggroup6
tat-nien-2020-phuckhanggroup5
tat-nien-2020-phuckhanggroup22
tat-nien-2020-phuckhanggroup11
tat-nien-2020-phuckhanggroup24
tat-nien-2020-phuckhanggroup13
tat-nien-2020-phuckhanggroup7
tat-nien-2020-phuckhanggroup21
tat-nien-2020-phuckhanggroup20
tat-nien-2020-phuckhanggroup15
tat-nien-2020-phuckhanggroup23
tat-nien-2020-phuckhanggroup19
tat-nien-2020-phuckhanggroup16
tat-nien-2020-phuckhanggroup25
tat-nien-2020-phuckhanggroup14
tat-nien-2020-phuckhanggroup18
tat-nien-2020-phuckhanggroup17
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
tat-nien-2020-phuckhanggroup1
tat-nien-2020-phuckhanggroup2
tat-nien-2020-phuckhanggroup3
tat-nien-2020-phuckhanggroup12
tat-nien-2020-phuckhanggroup10
tat-nien-2020-phuckhanggroup4
tat-nien-2020-phuckhanggroup8
tat-nien-2020-phuckhanggroup6
tat-nien-2020-phuckhanggroup5
tat-nien-2020-phuckhanggroup22
tat-nien-2020-phuckhanggroup11
tat-nien-2020-phuckhanggroup24
tat-nien-2020-phuckhanggroup13
tat-nien-2020-phuckhanggroup7
tat-nien-2020-phuckhanggroup21
tat-nien-2020-phuckhanggroup20
tat-nien-2020-phuckhanggroup15
tat-nien-2020-phuckhanggroup23
tat-nien-2020-phuckhanggroup19
tat-nien-2020-phuckhanggroup16
tat-nien-2020-phuckhanggroup25
tat-nien-2020-phuckhanggroup14
tat-nien-2020-phuckhanggroup18
tat-nien-2020-phuckhanggroup17
previous arrow
next arrow
Avatar of Đàm Kiến Thịnh
Tôi là Đàm Kiến Thịnh, tốt nghiệp kỹ sư trường Đại Học Bách Khoa. Hơn 15 năm kinh nghiệm trong thiết kế, thi công, giám sát, chủ trì các dự án. Hiện tại, đóng vai trò chính trong việc điều hành PHUC KHANG GROUP