BIỆT THỰ VƯỜN A ĐỒNG – HÓC MÔN

THÔNG TIN CÔNG TRÌNH

CHỦ ĐẦU TƯ
Ông PHẠM THẾ ĐỒNG
ĐỊA ĐIỂM
Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
QUI MÔ
Trệt + Lầu + Mái ngói | 603 m2
NỘI DUNG
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG
Tháng 03 năm 2016
HOÀN THÀNH
Tháng 08 năm 2016
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-427
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-428
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-429
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-430
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-431
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-432
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-433
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-434
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-435
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-436
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-437
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-438
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-439
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-440
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-441
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-442
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-443
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-444
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-445
CHỦ ĐẦU TƯ
Ông PHẠM THẾ ĐỒNG
ĐỊA ĐIỂM
Huyện Hóc Môn, Tp. HCM
QUI MÔ
Trệt + Lầu + Mái ngói | 603 m2
NỘI DUNG
Thi công phần thô và nhân công hoàn thiện
KHỞI CÔNG
Tháng 03 năm 2016
HOÀN THÀNH
Tháng 08 năm 2016
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-427
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-428
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-429
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-430
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-431
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-432
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-433
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-434
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-435
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-436
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-437
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-438
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-439
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-440
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-441
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-442
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-443
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-444
cong-ty-xay-nha-tron-goi-uy-tin-tphcm-445
Công trình liên quan
APARTMENT PHÙNG VĂN CUNG 11 TẦNG

Chủ đầu tư : CTY TNHH ĐT PT ĐỊA ỐC UNIVERSE
Địa điểm : Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
Quy mô : Hầm + Trệt + 9 Lầu | 2.350 m2