HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG

Hồ sơ năng lực công ty xây dựng Phuc Khang Group là bản mô tả thể hiện quy mô cũng như năng lực đáp ứng được nhu cầu thiết kế - thi công xây dựng.
hồ sơ năng lực công ty xây dựng phuc khang group

TÓM TẮT HỒ SƠ NĂNG LỰC

PHÁP LÝ

Công ty xây dựng Phuc Khang Group luôn tuân thủ các quy định của pháp luật về mà nhà nước quy định.

TÀI CHÍNH

Báo cáo kết quả tài chính 3 năm gần nhất. Công bố doanh thu bình quân hàng năm tại mục này.

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Hiểu rõ hơn về cơ cấu tổ chức của Phuc Khang Group thông qua danh sách nhân sự chủ chốt và bằng cấp chứng chỉ kèm theo.

NĂNG LỰC THI CÔNG

Tìm hiểu về sơ đồ tổ chức thi công – trách nhiệm quyền hạn của các bộ phận tại công trình. Kèm theo danh sách máy móc thiết bị phục vụ thi công xây dựng.

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU

Tham khảo chi tiết đầy đủ hơn về những công trình xây nhà trọn gói Phuc Khang Group đã và đang thi công: nhà phố, biệt thự, tòa nhà và các công trình vốn ngân sách.

NĂNG LỰC HỆ THỐNG QUẢN TRỊ XÂY DỰNG

Sơ đồ hệ thống quản trị là 1 phần hồ sơ năng lực công ty xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Quản lý điều hành các đội thi công nhịp nhàng theo chuẩn mực Việt Nam và Quốc Tế..
hệ thông quản trị trong hồ sơ năng lực công ty

NĂNG LỰC NHÂN SỰ CÔNG TY XÂY DỰNG

Hồ sơ năng lực công ty xây dựng có thể hiện rõ danh sách đội ngũ cán bộ chủ chốt của Phuc Khang Group, cùng với trang thiết bị công nghệ hiện đại đáp ứng được tiêu chuẩn và chất lượng công trình.
năng lực nhân sự tuyển dụng công ty xây dựng
danh sách nhân sự trong hồ sơ năng lực công ty

CHỨNG CHỈ ISO 9001 : 2015 PHUC KHANG GROUP

Chứng chỉ ISO 9001 : 2015 của tổ chức Quốc tế AQS mà Phuc Khang Group nhận được cho thấy rõ hơn về năng lực, chất lượng sản phẩm công ty đã tạo nên. Trong hồ sơ năng lực có đầ đủ chi tiết 2 bản VI - EN.
iso 9001:2015 VI trong hồ sơ năng lực công ty xây dựng
iso 9001:2015 en trong hồ sơ năng lực công ty xây dựng

CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC CÔNG TY XÂY DỰNG

Chứng chỉ đánh giá năng lực của Bộ Xây dựng đối với các đơn vị, tổ chức hoạt động xây dựng trên lạnh thổ Việt Nam. Thể hiện năng lực công ty xây dựng tương đương cấp hạng mà chứng chỉ quy định đối với công trình.
hồ sơ chứng chỉ năng lực công ty xây dựng lần 1
hồ sơ chứng chỉ năng lực công ty xây dựng lần 2

CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU TRONG HỒ SƠ NĂNG LỰC

Sản phẩm đẹp thẩm mỹ - chất lượng đã tạo nên thương hiệu của Phuc Khang Group sau nhiều năm. Quý vị hãy tham khảo thêm về công trình tiêu biểu trong hồ sơ năng lực công ty xây dựng và cả ngoài thực tế của chúng tôi để tự tin đưa ra quyết định.
pink cloud villa trong hồ sơ năng lực công ty
nhà phố anh kiệt trong hồ sơ năng lực công ty
universe apatment trong hồ sơ năng lực công ty
skyy garden apartment trong hồ sơ năng lực công ty